preloader

Profili za keramiku

Inovativna rješenja

 

Elegantna, stilska rješenja za sve vrste i debljine keramike, mermera ili kamena. Jedinstvenost svake keramičke pločice, mermera ili kamena dodatno je izražena u kombinaciji sa odgovarajućim profilom, u cilju stvaranja većeg estetskog efekta. Predstavljaju vrlo bitan detalj za završetak i dekoraciju podova i zidova, sa posebnim akcentom na kupatila, tuš kabine, terase, hodnike, atrijume, kuhinje, gde postoje i visoki higijenski i antikorozivni zahtjevi. Ponudom su obuhvaćene različite vrste završnih i dekorativnih profila od inox-a i aluminijuma. Potpuna kontrola svih proizvodnih procesa omogućava izradu specijalnih rješenja i modela, shodno individualnim zahtjevima projekata.