preloader

Objektni dilatacioni sistemi i protivpožarne izolacije za dilatacione fuge

Jedinstven kvalitet – puna tehnička podrška

 

Povećani arhitektonski zahtjevi i dizajn moderne arhitekture zahtjevaju optimalne dilatacione sisteme. Kako bismo garantovali uspjeh Vašeg projekta, pružamo širok dijapazon proizvoda i usluga iz kategorije objektnih dilatacionih sistema i pratećih protivpožarnih izolacija za dilatacione fuge, posebno ističući vodonepropusne sisteme za spajanje sa različitim tipovima hidorizolacija, jedinstvene na našem tržištu. Takođe, pružamo sve vrste konsultantskih usluga, od savjeta i mišljenja naših eksperata, preko tehničke podrške i izrade projektnih rješenja, do instalacije i ugradnje sistema po sistemu “ključ u ruke”. Mi znamo da je svaki dilatacioni sistem jedinstven kao i objekat za koji je namijenjen, te pružamo mogućnost izrade prilagođenih sistemskih rješenja koja bi najbolje odgovorila na potrebe Vašeg projekta.